Video uzraudzības (videonovērošanas) sistēmas

Videonovērošanas sistēma ir apsardzes aprīkojuma komplekss, kura galvenais uzdevums ir apsargāt apsargājamās teritorijas (skolas, stadionus, birojus u.c.) ar pastāvīgas vizuālās kontroles palīdzību visu diennakts režīmu (24 stundas). Videonovērošanas lietošanas pamatā ir fakts, ka, pateicoties video uzraudzībai, netiek sniegta tikai informācija par pašu noziegumu (laupīšanu u.c.), bet tiek sniegta informācija arī par nozieguma izdarīšanas vietu, nozieguma apstākļiem, ļaundaru skaitu un viņu ārējām pazīmēm.

Pati vienkāršākā video uzraudzības sistēma sastāv no videokameras, ierakstīšanas ierīces un monitora.

Mūsdienās videonovērošanas sistēmas kļūst aizvien populārākas. Šeit var rasties jautājums – kāpēc tas tā notiek, kāpēc šīs videonovērošanas kameras kļūst tik populāras? Atbildes nav ilgi jāmeklē, jo mūsdienās šī video uzraudzība ir kļuvusi par drošu paņēmienu kā kontrolēt cilvēka drošību un arī materiālās vērtības (birojus, svarīgus dokumentus). Salīdzinot ar citiem laikiem, mūsdienās videonovērošanas sistēmas nemitīgi tiek pilnveidotas, tādējādi var teikt, ka šīs uzraudzības sistēmas ar katru gadu kļūst par vienkāršāku un daudz ērtāku kontroles rīku.

Slēgtā tīkla televīzijas (CCTV – Closed-circuit television) videonovērošanu plaši izmanto privātmājās, skolās, dzīvokļos, bankās, autostāvvietās, ofisos, veikalos, kā arī citur. Pateicoties videokamerām, veikalu pārdevēju dzīve ir daudz atvieglotāka, jo kameras palīdz novērst dažādas zādzības, toties kameras sabiedriskās vietās (tirdzniecības centros, skolās) palīdz uzturēt kārtību.

Video uzraudzības sistēmu var iedalīt divos dažādos veidos: 1. videonovērošanas sistēma ar vadiem; 2. bezvadu sistēma. Savukārt ar vadiem un bezvadu videonovērošanas sistēmas var iedalīt digitālajās un analogajās sistēmās. Digitālā IP videonovērošana mūsdienās aktīvi aizvieto apsardzes novērošanas analogās sistēmas, jo analogās sistēmas mūsdienās vairs netiek izmantotas, jo tās ir tehniski novecojušas.

Bezvadu videonovērošanas kameras ir daudz ērtākas lietošanai nekā videonovērošanas kameras ar vadiem. Pirmkārt, tas ir tāpēc, ka šīs bezvadu kameras var uzstādīt ļoti ātri. Bezvadu kamerā ir iebūvēts raidītājs, kas raida signālu kādā noteiktā radio frekvencē. Uztvērējs uztver šo video signālu, pēc tam apstrādā un rezultātā izdod video (analogo) signālu, kuru var pieslēgt televizoram, datoram u.c. ierīcēm, kas atpazīst doto signālu.

Videonovērošanas sistēmas ar vadiem sastāv no kameras, kabeļa, video reģistratora un monitora. To, kādu attālumu spēj pārraidīt kameras signāls, nosaka izmantojamais kabeļa veids. Kopumā pastāv trīs kabeļa veidi: 1. vītais pāris (izmanto, ja kamera no reģistratora atrodas tālāk par 200 m);  2. koaksiālais kabelis (izmanto, ja attālums no kameras līdz reģistratoram nav lielāks par 200 m); 3. optiskās šķiedras kabelis (kamera no reģistratora var atrasties tālu, jo ir pati drošākā metode informācijas pārraidei).

Video uzraudzības sistēmas uzstādīšana ir pakalpojums, kas vienmēr jādara profesionālam drošības dienestam.

Kā vienu no videonovērošanas trūkumiem var minēt to, ka pavisam īslaicīgas pults dispečera neuzmanības dēļ var tik palaista garām svarīga informācija, piemēram, var tikt palaista garām kāda cilvēka nepieļaujama iekļūšana kādā objektā (birojā, garāžā u.c.). Lai to novērstu, apsardzes firmas iesaka videonovērošanas kameras integrēt kopā ar citām drošības sistēmām, piemēram, ar signalizācijas sistēmu, tādējādi tiks iegūts labāks un efektīvāks rezultāts.

Ja vēlies būt drošs par savu mājokli, biznesa telpām vai kādām citām teritorijām, droši sazinies ar kādu videonovērošanas apsardzes firmu, jo viņi noteikti sniegs konsultācijas videonovērošanas sistēmas izvēlē. Viņi palīdzēs saprast, kādas ir tehnoloģiju atšķirības. Pats galvenais ir tas, ka šī konsultācija neko nemaksā – Tev nebūs vajadzības aizņemties ātros kredītus ar sliktu kredītvēsturi.

Drošības sistēmas

Drošības sistēmas ir tehnisko ierīču komplekss, ko izmanto kāda noteikta objekta teritorijā, lai novērstu jebkādus tiesību pārkāpumus un lai brīdinātu cilvēkus par bīstamību. Mūsdienās ir pieejamas dažādas apsardzes firmas, kuras piedāvā savus pakalpojumus, lai nodrošinātu nekustamā īpašuma (dzīvokļa, mājas, sabiedriskās ēkas, biroja telpu) un citu cilvēkiem svarīgu lietu pilnīgu drošību un apsardzi. Apsardzes sistēmas palīdz garantēt personāla un dokumentu drošību no dažāda līmeņa iekšējiem un arī ārējiem draudiem.

Drošību sistēmu tehniskie risinājumi iedalās vairākās sistēmās: videonovērošanas sistēma, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izplatīšanas (izziņošanas) sistēma, apsardzes signalizācijas sistēma, piekļuves kontroles sistēma un publiskās izziņošanas sistēma. Visas šos iepriekš nosauktos drošību sistēmu risinājumus var izveidot (integrēt) vienā sistēmā, panākot nepārspējamu rezultātu no sistēmu izbūves ekonomiskās puses un sistēmu izmantošanas labuma.

Videonovērošanas sistēma palīdz nodrošināt notiekošo notikumu vizuālo nostiprināšanu (fiksēšanu) mājās, birojā, skolā, stadionā u.c. telpās vai teritorijā visu diennakts režīmu (24 stundas). Šī dotā sistēma sniegs vēl labāku rezultātu, ja tā tiks integrēta ar citām drošības sistēmām. Kā piemēru var nosaukt apsardzes signalizācijas sistēmu un ugunsgrēka trauksmes sistēmu, kuras savlaicīgi informētu cilvēkus par laupīšanas sākšanos un ugunsgrēka rašanos, kā arī par citiem ārkārtas situāciju veidošanās procesiem.

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēma spēj laicīgi konstatēt ugunsgrēku un izziņot trauksmi, kas savukārt ļauj pasargāt cilvēkus no bojāejas un viņu mantas (sadzīves ierīces, apģērbu, mobilās ierīces, svarīgus dokumentus u.c.) no sabojāšanās. Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie dokumenti nosaka, ka ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēmas ir obligāti jāizbūvē visās sabiedriskajās ēkās, noliktavās, ražotnēs un jaunbūvējamās dzīvojamās ēkās. Mūsdienās ir pieejami divi ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēmu veidi: 1. konvencionālās sistēma – Latvijas Republikas standartiem atbilstošas sistēma, kura ir izmantojama mazā vai vidējā ēkā. Ar šo sistēmu cilvēkiem ir iespēja aptuveni noteikt ugunsgrēka vietu (līdz 5 telpu robežām);  2. analogā adrešu sistēma – Latvijas Republikas standartiem atbilstoša sistēma, kuru iespējams izmantot vidējā vai lielā ēkā. Ar šo sistēmu ir iespējams aptvert veselus ēku kompleksus un uzreiz noteikt precīzu ugunsgrēka attālumu līdz dūmu detektoram.

Apsardzes signalizācijas sistēma ir vajadzīga cilvēkiem, kuri grib būt pilnīgi droši par savu teritoriju, īpašumu (māju, dzīvokli, garāžu, dārzu, biroju telpām u.c.). Šī sistēma palīdz nodrošināt laicīgu informācijas nodošanu apsardzes firmai tādā gadījumā, ja notikusi neatļauta iekļūšana kādā telpā vai arī teritorijā.

Piekļuves kontroles sistēma ir vajadzīga cilvēkiem, kuri grib būt pilnīgi droši par savu īpašumu un kuri vēlas kontrolēt savu darbinieku un/ vai klientu plūsmu. Piekļuves kontroles sistēmu bieži vien mūsdienās apvieno ar apsardzes signalizācijas sistēmu, tādā gadījumā tiek panākta augstāka drošības pakāpe.

Publiskās izziņošanas sistēma ir paredzēta balss paziņojumu sniegšanai dažādu ēku vai teritoriju apmeklētājiem vai darbiniekiem tādos gadījumos, kad ir nepieciešams informēt cilvēkus par ārkārtas situāciju rašanos. Šo sistēmu mēdz lietot kopā ar ugunsgrēka atklāšanas un izziņošanas sistēmu, jo, izmantojot publiskās izziņošanas sistēmu, ir iespēja labi noorganizēt ēku, telpu vai kādu citu teritoriju evakuāciju.

Lai būtu drošs par savu mājokli, biznesa telpām vai citām teritorijām, ierīko tur kādu no drošības sistēmām. Šī drošības sistēmu ierīkošana var likties dārga, bet ir teiciens, ka skopais maksā divreiz.

S-VIDIA

S-VIDIA balstās uz nepārspējamām un pārbaudītām tehnoloģijām. Bet daudziem var rasties jautājums, kas patiesībā ir S-VIDIA? S-VIDIA  ir uzņēmums, kura galvenais mērķis bija uzlabot video drošības industriju jeb “pasargāt to, kas ir svarīgs” (“saveonlywhatisimportant”). Pateicoties uzņēmuma komandas darbam (šī komanda sastāvēja no cilvēkiem, kuri bija strādājuši personālajā un īpašumu drošībā apmēram 30 gadus, šie cilvēki bija izcili programmētāji, drošības eksperti),šis uzņēmums sasniedza savu mērķi, jo S-VIDIA uzņēmums izstrādāja digitālo video drošības sistēmu, kura ieguva ļoti augstus panākumus visā pasaulē, jo komandas darba rezultātā tika izveidota ļoti augsti attīstīta videonovērošanas platforma, kura spēja ierakstīt visu, ko tā redz labākajā rezolūcijā un kvalitātē, aizņemot nelielu (minimālu) atmiņu un patērējot nelielus interneta savienojuma resursus. Tas notika, pateicoties neticami efektīvai video saspiešanas metodei (Flexible Delta Compression), uz ko darbojās šī S-VIDIA izgatavotā sistēma. Šādu saspiešanas metodi neviens cits līdz šim nebija radījis.

S-VIDIA ir līderis kvalitatīvā un detalizēti orientētā drošības ierakstu filmēšanā. Šis uzņēmumspārspēja un pierādīja, ka ir labāks par slēgtā tīkla televīzijas (CCTV) industrijas standartiem, jo S-VIDIA piedāvā pašu labāko drošību un aizsardzību cilvēku vissvarīgākajām lietām. Šis uzņēmums nav atkarīgs no nozares attīstības tendencēm, jo S-VIDIA tiecas uz to, lai klientiem varētu nodrošināt 100% drošību gan viņu mājās, gan biznesa centros (telpās) u.c. vietās, tādējādi piedāvājot katram cilvēkam (klientam) atšķirīgu un neaizskaramu drošību ar skaidrāko attēlu kvalitāti, kāda vien ir iespējama.

Šīsdigitālās video drošības sistēmas nākotne ir atkarīga no cilvēkiem, kuri pieprasīs drošību mājās un darbā ar augstu attēla kvalitāti, kā arī precizitāti.

S-VIDIA drošības sistēmas bija, ir un vienmēr būs pašas labākās jebkuriem drošības risinājumiem, jo viennozīmīgi S-VIDIA ir vadošais līderis digitālās video filmēšanas vēsturē. Šim uzņēmumam ir pašas efektīvākās filmēšanas iespējas, kādas vien pasaulē pieejamas. S-VIDIA klienti viegli var atrast konkrētos datus vai konkrētus attēlus, kādi ir vajadzīgi noteiktā laika posmā.

S-VIDIA cenšas atbildēt uz visiem klientu neskaidrajiem jautājumiem, kā arī šis uzņēmums cenšas īstenot pilnīgi visas klientu vēlmes.