Piekļuves kontroles sistēmas

Kā jau zināms, pastāv vairāku drošību sistēmu veidi. Viena no populārākajām, kuru izmanto birojos un citās ēkās, ir piekļuves kontroles sistēmas.

Kas tad īsti ir piekļuves kontroles sistēma?

Piekļuves kontroles sistēma ir viena no efektīvākajām un iedarbīgākajām drošības sistēmām, kas spēj aizsargāt kādu teritoriju (ēkas, birojus) un sekot līdzi klientu vai arī darbinieku plūsmai.

Šīs sistēmas spēj organizēt kontrolētu piekļuvi dažādām telpām, ēkām resursiem un citām teritorijām ar datorizētas sistēmas palīdzību. Piekļuves kontroles sistēmas spēj nodrošināt svarīgas informācijas un dažādu materiālo vērtību aizsardzību.

Piekļuves kontroles sistēmu galvenās funkcijas ir sekojošas: apmeklētāju atnākšanas un aiziešanas laika fiksēšana, darba laika uzskaite katram darbiniekam, dežūrējošās apsardzes darbību kontrole, piekļuves ierobežojums svarīgā (jebkurā apsargājamā) telpā, kontrole darbinieku pārvietošanai objektā u.c.

Pastāv dažādi piekļuves kontroles sistēmu veidi ar dažādām drošības pakāpēm: bezkontakta kartiņa; magnētiskā karte; kods, kuru ievada ar tastatūras palīdzību; pirkstu nospiedumu nolasītājs; acs radzenes nolasītājs; mikroprocesa karte. Ir zināmi arī dažādi kombinētie nolasīšanas veidi, kuri ir nedaudz drošāki, piemēram, pirkstu nospiedums un kods, kuru ievada ar tastatūru. Svarīgi ir izvēlēties sev atbilstošo un vajadzīgo veidu.

Pastāv arī dažādu apjomu sistēmas: maza (līdz 5 piekļuves punktiem), vidēja(no 6 līdz 20 piekļuves punktiem) un liela apjoma (vairāk par 20 piekļuves punktiem).

Piekļuves sistēmas galvenās sastāvdaļas ir vadības un durvju kontrolieri, sistēmas pārvaldības programmatūra, karšu nolasītāji, kodu ievades tastatūras, dažādi izpildmehānismi – turniketi, barjeras, durvju sprūdi,automātiskās durvis u.c.

Kā vienu no populārākajām vietām, kur uzstāda piekļuves kontroles sistēmas, var minēt dažādus uzņēmumus (pārsvarābirojus). Ja birojā tiek izvietota kāds no piekļuves kontroles sistēmu veidiem, tad ir iespējams kontrolēt visu darbinieku pārvietojumus uzņēmumā (birojā) – ir iespējams uzskaitīt precīzu darbinieku nostrādāto laiku un pat noteikt kādus darba disciplīnas pārkāpumus. Tas ir lielisks veids, kā priekšniekam uzzināt to, kad darbinieki ierodas darbā, kad dodas mājās, tādā veidā uzzinot dažādus kavējumus u.c. pārkāpumus.

Birojā nereti tiek uzstādītas autonomās piekļuves kontroles sistēmas, kas neatrodas datora pārvaldē. Autonomās sistēmas ir ļoti vienkārši uzstādīt, tās neprasa daudz vadus; arī to uzstādīšana ir salīdzinoši ļoti lēta, tā kā nebūs vajadzības aizņemties kredītus internetā, lai iegādātos un uzstādītu piekļuves kontroles sistēmu savā birojā.

Pastāv arī piekļuves kontroles tīkla sistēmas, kuras var īstenot vienlaicīgu vairāku piekļuves punktu kontroli. Šajās sistēmas izmanto tīkla kontrolētājus un vadošo datoru, ar kuriem var sekot līdzi visai aizsargājamai teritorijai, centralizēti kontrolēt lietotāju tiesības un veikt datu bāzi. Datorā ir uzstādīta speciāla programma, kas palīdz labāk un efektīvāk izsekot situāciju konkrētajā objektā.

Tīkla sistēmas nodrošina daudz augstāku drošības līmeni, salīdzinot ar autonomajām piekļuves kontroles sistēmām.

Piekļuves kontroles sistēmu ierīkošanu veic dažādi uzņēmumi. Kā vienu no Latvijā esošajiem uzņēmumiem var minēt uzņēmumu “Citrus Solutions”, kas ir Lattelecom īpašnieka meitas uzņēmums.

Piekļuves kontroles sistēmas ir ieteicams integrēt ar citām drošības sistēmām, piemēram, videonovērošanas sistēmu vai apsardzes sistēmu, kas nodrošina augstāku drošības pakāpi un kas ļauj pilnībā kontrolēt situāciju konkrētajā objektā.

Pateicoties šo sistēmu izveidei, personāla un apmeklētāju drošība ir garantēta.

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēma

Nereti ir nācies dzirdēt, ka ugunsgrēki izposta mājokļus, birojus, ārpilsētas mājas, dažādas rūpnīcas, saimniecības ēkas, pirtis, šķūņus, garāžas un citas vietas, kādas vien tik cilvēks var iedomāties. Sliktākajā gadījumā ugunsgrēka dēļ tiek zaudētas arī cilvēku un dažādu dzīvnieku dzīvības.

Lai šādas briesmas neapdraudētu Tevi, Tavu ģimeni un Tavus mīluļus, iesakām visur, it īpaši dzīvojamā mājā, ierīkot ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas (signalizācijas) sistēmu. Šīs sistēmas pamatfunkcija ir atklāt un signalizēt par ugunsgrēka bīstamo faktoru (dūmi, uguns un augsta temperatūra) klātbūtni aizsargājamā objektā jau savlaicīgi.  

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (sauktas vienkārši arī par ugunsdzēsības signalizācijām) iedalās divās grupās: adrešu ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas un konvencionālās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas.

Adrešu ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas iesaka uzstādīt tādās vietās, kur jāuzstāda ugunsdzēsības signalizācijas detektori lielā skaitā vai arī kur ir svarīgs paaugstināts drošības līmenis – lielās ēkās, ēku kompleksos. Šajā sistēmā katram ugunsdzēsības signalizācijas detektoram tiek piešķirta konkrēta adrese, piemēram, detektors 005 atrodas telpā nr. 17, kas ļauj nekavējoties noskaidrot precīzu ugunsgrēka izcelšanās vietu vai detektora bojājuma vietu.

Konvencionālās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas iesaka uzstādīt tādās vietās, kur ugunsdzēsības signalizācijas detektori nav vajadzīgi lielā skaitā. Šīs sistēmas iesaka ierīkot mazās un vidējās ēkās. Konvencionālās sistēmas pamatprincips ir tāds, ka ugunsdzēsības signalizācijas detektori tiek uzstādīti pa zonām (cilpām), kas ļauj ugunsgrēka gadījumā atrast zonu, kurā ir ugunsgrēks vai kāds cits bojājums.

Šo aprakstīto sistēmu ierīkošana vispirms sākas ar projekta izstrādāšanu, kurā ietilpst sistēmu iekārtu izvietošanas plāns. Šis plāns tiek veidots atbilstoši normatīvajai bāzei. Nepieciešamās sistēmu iekārtas izvēlas atbilstoši telpu izkārtojumam un telpu specifikai. Ja vajadzīgs, tad ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas var aprīkot arī ar balss apziņošanas sistēmu (ar šādām sistēmām aprīko skolas, lielveikalus u.c.). Ar šo projektēšanu nodarbojas kvalificēti un īpaši apmācīti darbinieki.

Latvijā automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu uzstādīšana, veicot dažādu objektu būvniecību, renovāciju vai rekonstrukciju, ir obligāta.

Ne tikai veicot būvniecību, bet arī sabiedriskajās ēkās (lielveikalos, skolās, bērnudārzos), noliktavās un ražotnēs obligāti ir jāuzstāda šī drošības sistēma.

Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas ir svarīgas tādos gadījumos, kad ēkā vai kādā citā vietā ir izveidojusies bīstama situācija un ir nepieciešams sniegt paziņojumus tās apmeklētājiem.

Ministru kabineta izdotajos “Ugunsdrošības noteikumos” (MK noteikumi Nr. 82) 6.2. nodaļas “Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas” 128. pantā ir noteikts, ka ir aizliegts jebkurā gadījumā tehniskajā projektā paredzētā detektora vietā uzstādīt cita tipa vai darbības principa detektoru; novietot materiālus un priekšmetus tuvāk par 0,6 metriem no ugunsgrēka detektoriem; novietot apkures ierīces tuvāk par vienu metru no ugunsgrēka detektora, kā arī uztveršanas un kontroles paneļa.

Visas ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēmas ir iespējams integrēt ēkas pārvaldības sistēmā, tādējādi nodrošinot papildu kontroles iespējas no ēkas apsaimniekotāja (īpašnieka) puses.

Cerams, ka pēc šī raksta Tev nebūs šaubu, ka noteikti savā mājoklī (vai arī citās Tev svarīgās vietās) ir jāuzstāda ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēma, lai Tevi neapdraudētu ugunsgrēka radītās briesmas.